Mellan Graderna

Foto Kenneth Svensson

Tre bröder med bräder. Sören Knutsson, Jan Lindberg och Kjell Hansson

bringar ordning bland TSO:s alla sköldar. Och det finns flera hundra.

 

Med grad fyra följer att man som TSO-broder skall göra

sin egen sköld. Och så har gjorts i snart 100 år.

 

Inte konstigt att vår ordenslokal och förråd är fyllda av

fyndiga och fantasifyllda skapelser.

 

- Men nu skall det bli ordning. Och vi börjar med att skapa ett register över

alla sköldar vi har säger OS Kjell Hansson när han plitar ner ytterligare

namn i nummerlistan.

 

Under sommaren ska Kjell Hansson, OHe Sören Knutsson och OIn Jan Lindberg gå i genom alla flyttlådorna med sköldar.

 

Från väggarna lyfts uppsatta sköldar ner, numreras och registreras. Från förrådet bärs flyttlådor ut

med sköldar som inte sett dagens ljus på många år.

 

När alla inventerats ska man kategorisera:

 

a) de sköldar som skall sparas för alltid

b) de sköldar som skall sparas så känge brodern är i livet

c) de sköldar som sorteras ut och sedan målas över för att användas på nytt

 

Låda efter låda gås igenom. i registerlistan hittar vi Adolf Jahr som nr 1.

Nogsamt plitas namn och året för graden ned.

 

Man kan undra när man senast gjorde en liknande genomgång?

 

- Det har nog aldrig gjorts säger Kjell Hansson, suckar och bälgar i sig en

kopp uppiggande kaffe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta fantastiska arbete med såväl de nya som gamla sköldarna har

Oi Jan Lindberg tillsammans med Ohe Sören Knutsson svarat för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och NU

Ett antal sköldar saknar namn på dem som skapat resp.

Kan någon hjälpa oss och berätta så är vi tacksamma.

Sist men inte minst den smarriga Smörgåstårtan av Peter med

sin kollega vilken svarade för Smörgåstårtan

Efterlysning

VÄLKOMMEN TILL

MALMÖLOGEN

AV TSO

OG Johan Wikström

Info om bl.a. Moderlogen i Göteborg och Systerlogen

i Stockholm mm.

Högtidsdagar 2018

Årsmöte 2018

Gradgivningar mm

OG Johan Wikström + div

Div. fester, teatermuseet mm

Bl.a. Tonys sida, Malmö Opera m.fl,

MELLAN GRADERNA

Uppdaterad 17.10.2018

Längst ner på sidan våra Sköldar

Nedan

Historiska Vingslag i TSO

 

Johan Wikström

Ordensgeneral 30.5.2015 -

Å den ljusnande framtid är vår!

Nu i studenttider är det en allt mer sällan hörd fras på stadens gator och torg.

Mest skränas det "För vi har tagit studenten....." Nåja, jag är väl lite konservativ

och tycker att skönsång är trevligare än skrän. Huvudsaken att de är glada.

 

En framtid är deras och de må göra det bästa av den.

 

Även framtiden för TSO är vår. Den är i händerna på de som tillhör logen.

Vi kanske inte är unga och studenten ligger några år bakåt i tiden men vi är

en samling mycket kreativa och starka individer med ett för Moder Thalia klappande hjärta och vår framtid ligger i händerna på oss. Min första tid som Ordensgeneral för TSO Malmö har varit utmanande och jag hoppas att vi under 2015 kommer att få ordning på allt som behöver styras upp.

 

Logen har, som jag ser det, en del att ta tag i. Vår kärnverksamhet är att samla Bröder i logen för trevliga och konstnärligt givande sammankomster.

 

Vi har ju också som syfte att stödja bröder i nöd och dela ut stipendier till förtjänta förmågor i Thalias tjänst. För att göra detta behöver vi samla våra krafter. Det vi gör, skall vi göra bra. Om vi gör det bra, kommer det att vara roligt att komma på våra sammankomster. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

 

En del av det arbete vi gör för att vara en loge i 2000-talet är att ha en aktiv Hemsida och fungerande Facebooksida.

 

Där är ambitionen att ha en aktuell agenda med Jubilarer och bilder och referat kring det som har hänt.

 

På Facebooksidan kan Bröder föra dialog med varandra och med Rådet, men även slå ett slag för evenemang som Bröder i logen står bakom.

 

Jag är medveten om att det finns flera Bröder som inte är datorbundna och vi skall

se till att all viktig information också går ut till våra analoga Bröder.

 

Jag har just varit på Moderlogens i Göteborg TSO Våryra. Jag presenterades som ny General för Logen i Malmö och bidrog på Göteborgs Operans stora scen med sång och Karlfeldt-dikt. Det var 18:e året som Våryran gick av stapeln, det kan man kalla tradition.

 

Ett arrangemang av hög klass där artister av allehanda slag under Marianne Mörcks ledning blev till en mycket lyckad kväll. Det talades om 900 i publiken.

 

Nu skall vi inte titta på Göteborg och göra som de. Men jag hoppas att vi kan samla krafter och ta tillvara på initiativ för att hitta på saker som vi i Malmö tycker roar oss Bröder, och som också kan dra in en dusör till vår Stipendiekassa.

 

2015 är ett år där vi samlar oss inför jubileumsåret 2016. Logen i Malmö fyller 90 år och Moderlogen firar 100. Två gamlingar som med förminskad kraft går vidare i det nya milleniet och verkar för att vara en social försäkring för Bröder i alla åldrar och i alla situationer.

 

Det är bara tillsammans vi kan göra detta.

 

Så med dessa ord vill jag önska alla Bröder och Systrar en härlig sommar och stämma in, gärna som tenor, i "Å den ljusnande framtid är vår!"

 

Väl mött i höst och håll utkik på Malmölogens hemsida för det senaste på agendan!

 

Eder Ödmjuke General

 

Johan Wikström

30.5.2015

 

 

Historiska Vingslag

Jag fick ett antal underbara foton av Kjelle.

Personer som jag bara läst eller hört talats om

När man ser dessa foton så känns det som att

man känner historiens vingslag

 

 

 

Maja Johansson och Carl Barcklind, nyårsrevyn "Kalle Munter" 1907

Malmö OG Nils Sjö lyssnar förtroligt på

Stormästaren Claes Jacobsson

Brödrakedjan smides av Niels Simonssen, Gunnar

Eneskär, Bengt Hall och Hans Peter Rausche

Bröderna Tommy Juth och Malmös OG Erik Larsson

Bröderna Bertil Hedberg, Max Schöning, Simon Axéll-Thoor har

fångats av Tony Gustafsson

Bakre raden: Bröderna Dag Lambert, och Arne Strömgren.

Främre raden: Peter Modie, Kjell-Åke Käck och Tonny Kaplan.

Har du historiska foton kontakta mig = Webbmaster

OG Malmö Nils Sjö, Stormästaren Gösta Folke och brodern Lars Ekman

Vad vet vi om TSO Malmös grundare Georg af Klercker?

Här nedan kan du läsa om mannan som startade TSO Malmö 1926

Läs om Georg af Klercker på länken. Samma text som nedan men större

Den vackra minnsesstenen har i dagarna putsats

och fräschats upp på bekostnad av TSO Malmö

Ordning och reda bland TSO:s sköldar