Rådet

  VÄLKOMMEN TILL

      MALMÖLOGEN

             AV TSO

OG Johan Wikström

Info om bl.a. Moderlogen i Göteborg och Systerlogen

     i Stockholm mm.

Högtidsdagar 2019

Div. fester, teatermuseet mm

   Årsmöten        2019  2018

Gradgivningar mm

Bl.a. Tonys sida, Malmö Opera m.fl,

OG Johan Wikström + div

R Å D E T  2019-2020

      Längst ned på sidan

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2018

Med rapport från Årsmötet 2019

   UPPDATERAD 11.6.2019

                

   R Å D E T 2019 - 2020

 

 

OG   Johan Wikström *                  0709 - 70 77 90

                                                     Johan@ystad.nu

                      

vOG  Simon-Axéll Thoor *         0762 - 544990

                                                   sthoor@telia.com

sthoor@telia.com

 

CO   Ivar Sjögren  *                                                                       ivar.sjogren@comhem.se                           

ivar.sjogren@comhem.se

 

 

OK   Stefan Ersson                              stefan.ersson@gmail.com

 

vOK  John Christensen                                   johnc@insatnet.nu        johnc@insatnet.nu     

 

vOK Christer Lundin   

 

OE    Leif Jönsson      

                                     leif.jonsson@malmostadsteater.se                                      

vOE   Vakant

 

OK    Kjell Hansson                      kjellehansson@telia.com

 

vOS  Thorbjörn Falk                             bluesfalken@gmail.com

bluesfalken@gmail.com

 

OM  Mathias Dümmatzen       

 

vOM  Nils Olsson                              cavavaradossi@telia.com

 

vOM  Claes Virdeborn                                         claes@videborn.se

 

 

 

 

  

       Consilieombudsman utses av Consiliet

                            

                      Revisor i Logen

 

                    Bengt Bülow

                          

 

            * TSO Malmö  Direktionsledamöter

                           

                    

                                          

 

       Varje fullt utbyggd Loge skall styras

          av ett Råd bestående av Logens     

                        ämbetsmän.

 

                         Dessa är:

 

                Ordensgeneral (OG)

             Vice Ordensgeneral (vOG)

                 Ordenskansler (OK)

                 Ordens ekonom (OE)

                 Ordensskrivare (OS)

                 Ordensmarskalk (OM)

           Consilieombudsmannen (CO)

 

     För ämbetsmän undantaget OG och vOG

               skall utses suppleant (vice).

      Vid under mandattiden uppkommen

        vakans i Rådet inträder automatiskt     

                  vederbörande suppleant.

 

    Logens ämbetsmän och deras suppleanter

          väljes vid Allmänna sammanträdet.

             

                 R Å D E T

     närstående 2019- 2020


OP     Ola Fornling                           

vOP   Pascal Bjerrehus

OLä   Togny Wessman


JD      Bengt Bülow                         

                                                       


                               Tjänstemän


Oin Jan Lindberg                jali@swipnet.se


vOin Johan Lundén 


OPo   Vakant               

 

OKp  Frederik von Wachenfeldt         

                                            figge@wachenfeldt.com

vOKp  Vakant 


OBa   Vakant

 

OSk    Kjell Hansson   (se OS)


vOSk   Pehr Andersson   per.andersson@malmo.se 


OHe    Sören Knutsson

 

OFo        


OWm  Kenneth Svensson   keam@bredband.net


OHä   Johan Lundén


vOHä   Vakant


OKe    Pavel Drazdil            pavel_drazdil@yahoo.se                                           


vvOKe    Rolf Hepp       


OTe     Tony Gustafsson 

                                    tonyer.gustafsson@yahoo.se                                             

 


                  TSO SYSTRARNA


Ordf:  Ann-Sofi Härstedt

 ann-sofi.harstedt@mhm.lu.se                                        


Kassör: Johanna Lundgren 

Sekr:     Maria Streijffert                                                   


                 

                  Betr. Tjänstemän

 

   Tjänstemän är OrdensIntendent (Oin)

   OrdensProvidör (OPo)

   OrdensKapellmästare (OKp)

   OrdensBard (OBa)

   OrdensSkald (OSk)

   OrdensHeraldiker (OHe)   

   OrdensFotograf (OFo)

   Ordens  WebbMaster (OWm)

   OrdensHärold (OHä)

   OrdensKerub (OKe) och

   OrdensTeaterombud (OTe) 


       (Dessa och deras suppleanter (vice)

         utses av Rådet och har löpande 

                        tjänstgöringstid)

Årsmötet 2019

Kön var högljudd och magarna knorrade framför bordet medrykande knakar. Snålvattnet rann på över ett 30-tal bröder som kommit för att delta i TSO Malmö årsmöte denna kulna marsvardag. De mörkbruna, rökta rackarna försvann ner i glupska strupar som skjöldes rena med välhumlad pilsner och destillerade drycker.


Vice Ordensgeneralen Simon-Axell Thoor skötte ordförandeklubban och punkt för punkt klubbades igenom. Unisont var medlemmarna nöjda med tingens ordning och därmed kan året 2018 läggas till handlingarna. 

 Först i kön?

Bengt Bülow

Text och foto Thorbjörn Falk


         vOS mars 2019

Årsmötet 2018

Nej det fanns en före (Jan Ek)

Bröder av alla grader var samlade på årsmötet för 2018, vilket genomfördes i en broderlig och positiv anda under ledning av ordensgeneral Johan Wikström och ordens-   

                               skrivare Kjell Hansson.       

          De glada Knakarnas afton 2018

                 Mer om Knakaftnar på ÖvrigtsidanTSO:s årsmöte för 2018 avhölls under glada och avspända former som sig brukligt är i lokalen på Siriusorden. Vår högt lysande broder och ordensgeneral Johan Wikström föredrog punkt efter punkt på dagordningen med hög och tydlig kaserngårdsstämma. Och de c:a trettiotal bröder som slutit upp lyssnade andäktigt och intresserat. Broder Tony berättade att tack vare biljettförsäljning,

som han hanterar med den äran, så är ekonomin god men han vill

att våra TSO vänner blir ännu mer på hugget i framtiden.

Tony kommer att uppdatera sin sida så att vi får förhands infor-mation om vad som kommer för att vi skall kunna planera våra teaterbesök lättare. Bra att veta är att Malmö Stadsteater också

har erbjudande. TSO Medlemmar erhåller också biljetter till deras

förhandsvisningar, det är bara att kontakta dem innan premiären.


        Ett stort tack riktades till Teatrar för deras generösa gester.           


   En av kvällens stora begivenheter får inte glömmas, nämligen 

   Lundaknakarna. Detta är ju en läckerhet som endast Malmö-

   logen kan njuta av, eftersom Holmgrens Charkuteri i Lund har

   ensamrätt på denna delikatess.

 

Vår knakexpert broder CO Ivar Sjögren berättade att man för ett antal år sedan lämnade in Lundaknakar till Scan i Kävlinge för en blindtest för att få en bedömning av kvaliteten.

Svaret blev att detta är bland de bästa produkter de testat. Det är bara att instämma.


Tack broder Ivar för allt jobb och även ett tack till vOG Simon-Axéll Thoor för att han hanterar dryckerna så att inget tumult uppstod.   
                

vOM Claes Virdeborn, OE Lars Jönsson samt OS Kjell Hansson

  fr.vänster Oin Jan Lindberg, Revisor Bengt Bülow och vOM Nils Olsson.

      Glädjen är det inte att ta fel på och ändå har man inte kommit till

                                                       Knakarna än!!!

Tack för ännu ett välfungerande Årsmöte i glädjens tecken

             Text och Foto

        Kenneth Svensson