Rådet

VÄLKOMMEN TILL

MALMÖLOGEN

AV TSO

OG Johan Wikström

Högtidsdag 2017

Info om bl.a. Moderlogen i Göteborg och Systerlogen

i Stockholm mm.

Div. fester, teatermuseet mm

Årsmöte 2017

Gradgivningar mm

Bl.a. Tonys sida, Malmö Opera m.fl,

OG Johan Wikström + div

Längst ned på sidan

RAPPORT FRÅN åRSMÖTET 2017

R Å D E T 2018

Med rapport från Årsmötet 2017

UPPDATERAD 17.2.2018

 

Varje fullt utbyggd Loge skall styras

av ett Råd bestående av Logens

ämbetsmän.

 

Dessa är:

 

Ordensgeneral (OG)

Vice Ordensgeneral (vOG)

Ordenskansler (OK)

Ordens ekonom (OE)

Ordensskrivare (OS)

Ordensmarskalk (OM)

Consilieombudsmannen (CO)

 

För ämbetsmän undantaget OG och vOG

skall utses suppleant (vice).

Vid under mandattiden uppkommen

vakans i Rådet inträder automatiskt

vederbörande suppleant.

 

Logens ämbetsmän och deras suppleanter

väljes vid Allmänna sammanträdet.

R Å D E T

närstående 2017- 2018

 

OP Ola Fornling

vOP Pascal Bjerrehus

OLä Togny Wessman

 

JD Bengt Bülow

 

Tjänstemän

 

Oin Jan Lindberg jali@swipnet.se

 

vOin Johan Lundén

 

OPo Vakant

OKp Frederik von Wachenfeldt

figge@wachenfeldt.com

vOKp Vakant

 

OBa Vakant

OSk Kjell Hansson (se OS)

 

vOSk Pehr Andersson per.andersson@malmo.se

 

OHe Sören Knutsson

OFo Kenneth Svensson keam@bredband.net

 

OWm Kenneth Svensson keam@bredband.net

 

OHä Johan Lundén

 

vOHä Vakant

 

OKe Pavel Drazdil pavel_drazdil@yahoo.se

 

vvOKe Rolf Hepp

 

OTe Tony Gustafsson

tonyer.gustafsson@yahoo.se

 

TSO SYSTRARNA

 

Ordf: Rosalie Sellberg rosaliesellberg@gmail.com

Sekr: Mari Streijffert

 

Kassör: Nina Jemth - Öhlund

 

 

Betr. Tjänstemän

Tjänstemän är OrdensIntendent (Oin)

OrdensProvidör (OPo)

OrdensKapellmästare (OKp)

OrdensBard (OBa)

OrdensSkald (OSk)

OrdensHeraldiker (OHe)

OrdensFotograf (OFo)

Ordens WebbMaster (OWm)

OrdensHärold (OHä)

OrdensKerub (OKe) och

OrdensTeaterombud (OTe)

 

(Dessa och deras suppleanter (vice)

utses av Rådet och har löpande

tjänstgöringstid)

Rapport från Årsmötet 2017

Bröder av alla grader var samlade på årsmötet för 2017 vilket genomfördes i en broderlig och positiv anda under ledning av ordensgeneral Johan Wikström och ordens-

skrivare Kjell Hansson.

 

Text och Foto: THORBJÖRN FALK

De glada Knakarnas afton 2017

Mer om Knakaftnar på Övrigtsidan

 

TSO:s årsmöte för 2017 avhölls under glada och avspända former som sig brukligt är i lokalen på Siriusorden. Vår högt lysande broder och ordensgeneral Johan Wikström föredrog punkt efter punkt på dagordningen med hög och tydlig kaserngårdsstämma. Och det knappa trettiotal bröder som slutit upp lyssnade andäktigt och intresserat.

 

Inga uppslitande frågor behandlades och ansvarsfrihet gavs åt de som sådana behöver. Församlingen delgavs även den glada nyheten att ett större arv är på ingång och kommer att förstärka ordens kassakista på ett betrygande sätt.

 

Därefter vidtog ett hemult frossande av den lundensiska delikatessen Lundaknake med vidhäftande drycker.

Framgångsrikt och helt enligt regelboken kokta av vår vice ordensgeneral. Knakarna alltså.

 

THORBJÖRN FALK

vice ordensskrivare