Rådet

VÄLKOMMEN TILL

MALMÖLOGEN

AV TSO

OG Johan Wikström

Info om bl.a. Moderlogen i Göteborg och Systerlogen

i Stockholm mm.

Högtidsdagar 2018

Årsmöte 2018

Gradgivningar mm

OG Johan Wikström + div

Div. fester, teatermuseet mm

Längst ned på sidan

RAPPORT FRÅN åRSMÖTET 2018

Bl.a. Tonys sida, Malmö Opera m.fl,

R Å D E T 2018

Med rapport från Årsmötet 2018

UPPDATERAD 30.3.2018

 

Varje fullt utbyggd Loge skall styras

av ett Råd bestående av Logens

ämbetsmän.

 

Dessa är:

 

Ordensgeneral (OG)

Vice Ordensgeneral (vOG)

Ordenskansler (OK)

Ordens ekonom (OE)

Ordensskrivare (OS)

Ordensmarskalk (OM)

Consilieombudsmannen (CO)

 

För ämbetsmän undantaget OG och vOG

skall utses suppleant (vice).

Vid under mandattiden uppkommen

vakans i Rådet inträder automatiskt

vederbörande suppleant.

 

Logens ämbetsmän och deras suppleanter

väljes vid Allmänna sammanträdet.

R Å D E T

närstående 2017- 2018

 

OP Ola Fornling

vOP Pascal Bjerrehus

OLä Togny Wessman

 

JD Bengt Bülow

 

Tjänstemän

 

Oin Jan Lindberg jali@swipnet.se

 

vOin Johan Lundén

 

OPo Vakant

OKp Frederik von Wachenfeldt

figge@wachenfeldt.com

vOKp Vakant

 

OBa Vakant

OSk Kjell Hansson (se OS)

 

vOSk Pehr Andersson per.andersson@malmo.se

 

OHe Sören Knutsson

OFo Kenneth Svensson keam@bredband.net

 

OWm Kenneth Svensson keam@bredband.net

 

OHä Johan Lundén

 

vOHä Vakant

 

OKe Pavel Drazdil pavel_drazdil@yahoo.se

 

vvOKe Rolf Hepp

 

OTe Tony Gustafsson

tonyer.gustafsson@yahoo.se

 

TSO SYSTRARNA

 

Ordf: Rosalie Sellberg rosaliesellberg@gmail.com

Sekr: Mari Streijffert

 

Kassör: Nina Jemth - Öhlund

 

 

Betr. Tjänstemän

Tjänstemän är OrdensIntendent (Oin)

OrdensProvidör (OPo)

OrdensKapellmästare (OKp)

OrdensBard (OBa)

OrdensSkald (OSk)

OrdensHeraldiker (OHe)

OrdensFotograf (OFo)

Ordens WebbMaster (OWm)

OrdensHärold (OHä)

OrdensKerub (OKe) och

OrdensTeaterombud (OTe)

 

(Dessa och deras suppleanter (vice)

utses av Rådet och har löpande

tjänstgöringstid)

Årsmötet 2018

Bröder av alla grader var samlade på årsmötet för 2018, vilket genomfördes i en broderlig och positiv anda under ledning av ordensgeneral Johan Wikström och ordens-

skrivare Kjell Hansson.

 

 

fr.vänster Oin Jan Lindberg, Revisor Bengt Bülow och vOM Nils Olsson.

Glädjen är det inte att ta fel på och ändå har man inte kommit till

Knakarna än!!!

De glada Knakarnas afton 2018

Mer om Knakaftnar på Övrigtsidan

 

 

TSO:s årsmöte för 2018 avhölls under glada och avspända former som sig brukligt är i lokalen på Siriusorden. Vår högt lysande broder och ordensgeneral Johan Wikström föredrog punkt efter punkt på dagordningen med hög och tydlig kaserngårdsstämma. Och de c:a trettiotal bröder som slutit upp lyssnade andäktigt och intresserat. Broder Tony berättade att tack vare biljettförsäljning,

som han hanterar med den äran, så är ekonomin god men han vill

att våra TSO vänner blir ännu mer på hugget i framtiden.

Tony kommer att uppdatera sin sida så att vi får förhands infor-mation om vad som kommer för att vi skall kunna planera våra teaterbesök lättare. Bra att veta är att Malmö Stadsteater också

har erbjudande. TSO Medlemmar erhåller också biljetter till deras

förhandsvisningar, det är bara att kontakta dem innan premiären.

 

Ett stort tack riktades till Teatrar för deras generösa gester.

 

En av kvällens stora begivenheter får inte glömmas, nämligen

Lundaknakarna. Detta är ju en läckerhet som endast Malmö-

logen kan njuta av, eftersom Holmgrens Charkuteri i Lund har

ensamrätt på denna delikatess.

Vår knakexpert broder CO Ivar Sjögren berättade att man för ett antal år sedan lämnade in Lundaknakar till Scan i Kävlinge för en blindtest för att få en bedömning av kvaliteten.

Svaret blev att detta är bland de bästa produkter de testat. Det är bara att instämma.

 

Tack broder Ivar för allt jobb och även ett tack till vOG Simon-Axéll Thoor för att han hanterar dryckerna så att inget tumult uppstod.

 

 

 

vOM Claes Virdeborn, OE Lars Jönsson samt OS Kjell Hansson

Tack för ännu ett välfungerande Årsmöte i glädjens tecken

Text och Foto

Kenneth Svensson