Mellan Graderna

Uppdaterad 19.6.2020

(Avsnittet om tavlorna)

MELLAN GRADERNA

Längst ner på sidan våra Sköldar

   Nedan

 Historiska Vingslag i TSO

 

           Johan Wikström

       Ordensgeneral  30.5.2015 

                 Å den ljusnande framtid är vår!

 

Nu i studenttider är det en allt mer sällan hörd fras på stadens gator och torg.

Mest skränas det "För vi har tagit studenten....."  Nåja, jag är väl lite konservativ

och tycker att skönsång är trevligare än skrän. Huvudsaken att de är glada.

 

En framtid är deras och de må göra det bästa av den.   

 

Även framtiden för TSO är vår. Den är i händerna på de som tillhör logen.

Vi kanske inte är unga och studenten ligger några år bakåt i tiden men vi är

en samling mycket kreativa och starka individer med ett för Moder Thalia klappande hjärta och vår framtid ligger i händerna på oss. Min första tid som Ordensgeneral för TSO Malmö har varit utmanande och jag hoppas att vi under 2015 kommer att få ordning på allt som behöver styras upp.

 

Logen har, som jag ser det, en del att ta tag i. Vår kärnverksamhet är att samla Bröder i logen för trevliga och konstnärligt givande sammankomster.

 

Vi har ju också som syfte att stödja bröder i nöd och dela ut stipendier till förtjänta förmågor i Thalias tjänst. För att göra detta behöver vi samla våra krafter. Det vi gör, skall vi göra bra. Om vi gör det bra, kommer det att vara roligt att komma på våra sammankomster. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

 

En del av det arbete vi gör för att vara en loge i 2000-talet är att ha en aktiv Hemsida och fungerande Facebooksida.

 

Där är ambitionen att ha en aktuell agenda med Jubilarer och bilder och referat kring det som har hänt.

 

På Facebooksidan kan Bröder föra dialog med varandra och med Rådet, men även slå ett slag för evenemang som Bröder i logen står bakom.

 

Jag är medveten om att det finns flera Bröder som inte är datorbundna och vi skall

se till att all viktig information också går ut till våra analoga Bröder.

 

Jag har just varit på Moderlogens i Göteborg TSO Våryra. Jag presenterades som ny General för Logen i Malmö och bidrog på Göteborgs Operans stora scen med sång och Karlfeldt-dikt. Det var 18:e året som Våryran gick av stapeln, det kan man kalla tradition.

 

Ett arrangemang av hög klass där artister av allehanda slag under Marianne Mörcks ledning blev till en mycket lyckad kväll. Det talades om 900 i publiken.

 

Nu skall vi inte titta på Göteborg och göra som de. Men jag hoppas att vi kan samla krafter och ta tillvara på initiativ för att hitta på saker som vi i Malmö tycker roar oss Bröder, och som också kan dra in en dusör till vår Stipendiekassa.

 

2015 är ett år där vi samlar oss inför jubileumsåret 2016. Logen i Malmö fyller 90 år och Moderlogen firar 100. Två gamlingar som med förminskad kraft går vidare i det nya milleniet och verkar för att vara en social försäkring för Bröder i alla åldrar och i alla situationer.

 

Det är bara tillsammans vi kan göra detta.

 

Så med dessa ord vill jag önska alla Bröder och Systrar en härlig sommar och stämma in, gärna som tenor, i "Å den ljusnande framtid är vår!"

 

Väl mött i höst och håll utkik på Malmölogens hemsida för det senaste på agendan!

 

Eder Ödmjuke General

 

Johan Wikström       

30.5.2015

  Historiska Vingslag 

    

 Jag fick ett antal underbara foton av Kjelle.

 Personer som jag bara läst eller hört talats om 

 När man ser dessa foton så känns det som att

             man känner historiens vingslag

Maja Johansson och Carl Barcklind, nyårsrevyn "Kalle Munter" 1907

Malmö OG Nils Sjö lyssnar förtroligt på Stormästaren

      Claes Jacobsson

         Brödrakedjan smides av

Niels Simonssen, Gunnar Eneskär,

Bengt Hall och Hans Peter Rausche

Bröderna Bertil Hedberg, Max Schöning, Simon Axéll-Thoor har fångats av Tony Gustafsson

Bakre raden: Bröderna Dag Lambert, och

Arne Strömgren. Främre raden: Peter Modie, Kjell-Åke Käck och Tonny Kaplan.

Bröderna Tommy Juth och Malmös OG Erik Larsson

OG Malmö Nils Sjö, Stormästaren Gösta Folke och brodern Lars Ekman

   

  Vad vet vi om TSO Malmös grundare Georg af Klercker?

   Här nedan kan du läsa om mannan som startade TSO Malmö 1926

Läs om Georg af Klercker på länken. Samma text som nedan men större

 Den vackra minnsesstenen har i   dagarna putsats och fräschats upp

    på bekostnad av TSO Malmö

Besöka graven? Gamla Kyrkogården Malmö 

  Ordning och reda bland TSO:s sköldar

OG  Johan Wikström visa stolt upp

    sin sköld för mötesdeltagarna

Om nu någon tror att det är bara att hänga upp "tavlor" så tror man fel.

Sören och Jan berättar för medlemmarna

om tavlorna som de är mycket stolta över 

Sören Knutsson, Jan Lindberg och Kjelle ser nöjda ut. De gör ett fantastiskt jobb för att uppdatera vårt klubbrum med sköldarna. 

Se även Entrésidan

      Efterlysning

Ett antal sköldar saknar namn på dem som skapat resp.

Kan någon hjälpa oss och berätta så är vi tacksamma.                           

Paer Ola Sjoesten

En efterlysning som fungerade: President Mr Paer Ola Sjoesten  hörde av sig vilket var trevligt. Nu hoppas vi på att fler kanske hittar sin "saknade" sköld här nedan

 

Sist men inte minst den smarriga Smörgåstårtan av Peter med sin kollega vilken svarade för Smörgåstårtan

Foton Kenneth Svensson