Rådet

R Å D E T  2019 - 

Med rapport från Årsmötet 2019

   UPPDATERAD  Maj 2021

 

       Varje fullt utbyggd Loge skall styras

          av ett Råd bestående av Logens  

                        ämbetsmän.

 

                         Dessa är:

 

                Ordensgeneral (OG)

             Vice Ordensgeneral (vOG)

                 Ordenskansler (OK)

                 Ordens ekonom (OE)

                 Ordensskrivare (OS)

                 Ordensmarskalk (OM)

           Consilieombudsmannen (CO)

 

     För ämbetsmän undantaget OG och vOG

               skall utses suppleant (vice).

      Vid under mandattiden uppkommen

        vakans i Rådet inträder automatiskt     

                vederbörande suppleant.

 

    Logens ämbetsmän och deras suppleanter

          väljes vid Allmänna sammanträdet.

             

                 R Å D E T

     närstående 2019- 2020


OP     Ola Fornling                           

vOP   Pascal Bjerrehus

OLä   Togny Wessman


JD      Bengt Bülow                         

                                                       


                               Tjänstemän


Oin Jan Lindberg                jali@swipnet.se


vOin Johan Lundén 


OPo   Vakant               

 

OKp  Frederik von Wachenfeldt         

                                            figge@wachenfeldt.com

vOKp  Vakant 


OBa   Vakant

 

OSk    Kjell Hansson   (se OS)


vOSk   Pehr Andersson   per.andersson@malmo.se 


OHe    Sören Knutsson

 

OFo        


OWm  Vakant (Kenneth Svensson t.v.)                                                                          keam@bredband.net


OHä   Johan Lundén


vOHä   Vakant


OKe    Pavel Drazdil            pavel_drazdil@yahoo.se                                           


vvOKe    Rolf Hepp       


OTe  Tony Gustafsson

 tonyer.gustafsson@yahoo.se                                           

 


                  TSO SYSTRARNA


                      Ordf:  Ann-Sofi Härstedt

                   ann-sofi.harstedt@mhm.lu.se


                     Kassör: Johanna Lundgren 

                     Sekr:     Maria Streijffert                                                   


                           Betr. Tjänstemän

 

   Tjänstemän är OrdensIntendent (Oin)

   OrdensProvidör (OPo)

   OrdensKapellmästare (OKp)

   OrdensBard (OBa)

   OrdensSkald (OSk)

   OrdensHeraldiker (OHe)   

   OrdensFotograf (OFo)

   Ordens  WebbMaster (OWm)

   OrdensHärold (OHä)

   OrdensKerub (OKe) och

   OrdensTeaterombud (OTe) 


       (Dessa och deras suppleanter (vice)

         utses av Rådet och har löpande 

                        tjänstgöringstid)

Årsmötet 2019

Kön var högljudd och magarna knorrade framför bordet medrykande knakar. Snålvattnet rann på över ett 30-tal bröder som kommit för att delta i TSO Malmö årsmöte denna kulna marsvardag. De mörkbruna, rökta rackarna försvann ner i glupska strupar som skjöldes rena med välhumlad pilsner och destillerade drycker.


Vice Ordensgeneralen Simon-Axell Thoor skötte ordförandeklubban och punkt för punkt klubbades igenom. Unisont var medlemmarna nöjda med tingens ordning och därmed kan året 2018 läggas till handlingarna. 

 Först i kön?

Bengt Bülow

Text och foto Thorbjörn Falk


         vOS mars 2019

Årsmötet 2018

Nej det fanns en före (Jan Ek)

Bröder av alla grader var samlade på årsmötet för 2018, vilket genomfördes i en broderlig och positiv

        anda under ledning av ordensgeneral

  Johan Wikström och ordensskrivare Kjell Hansson.       

          De glada Knakarnas afton 2018


                 Mer om Knakaftnar på Övrigtsidan


TSO:s årsmöte för 2018 avhölls under glada och avspända former som sig brukligt är i lokalen på Siriusorden. Vår högt lysande broder och ordensgeneral Johan Wikström föredrog punkt efter punkt på dagordningen med hög och tydlig kaserngårdsstämma. Och de c:a trettiotal bröder som slutit upp lyssnade andäktigt och intresserat. Broder Tony berättade att tack vare biljettförsäljning, som han hanterar med den äran, så är ekonomin god men han vill att våra TSO vänner blir ännu mer på hugget i framtiden.


Tony kommer att uppdatera sin sida så att vi får förhands information om vad som kommer för att vi skall kunna planera våra teaterbesök lättare. Bra att veta är att Malmö Stadsteater också har erbjudande. TSO Medlemmar erhåller också biljetter till deras förhandsvisningar, det är bara att kontakta dem innan premiären.

    Ett stort tack riktades till Teatrar för deras generösa gester.           

 En av kvällens stora begivenheter får inte glömmas, nämligen 

 Lundaknakarna. Detta är ju en läckerhet som endast Malmö-

 logen kan njuta av, eftersom Holmgrens Charkuteri i Lund har

                   ensamrätt på denna delikatess.

 

Vår knakexpert broder CO Ivar Sjögren berättade att man för ett antal år sedan lämnade in Lundaknakar till Scan i Kävlinge för en blindtest för att få en bedömning av kvaliteten.

Svaret blev att detta är bland de bästa produkter de testat. Det är bara att instämma.


Tack broder Ivar för allt jobb och även ett tack till vOG Simon-Axéll Thoor för att han hanterar dryckerna så att inget tumult uppstod.             

 fr.vänster Oin Jan Lindberg, Revisor Bengt Bülow och vOM Nils Olsson. Glädjen är det inte att ta fel på och ändå har man inte kommit till Knakarna än!!!

vOM Claes Virdeborn, OE Lars Jönsson samt OS Kjell Hansson

Tack för ännu ett välfungerande Årsmöte i glädjens tecken

        Text och Foto

        Kenneth Svensson