Senaste nytt

    Uppdaterad 2.5.2019

Grad II och Uppåt

Nya ordenskapell mästaren Larsåke Sjöstedt svarade för musiken under överinseende av CO Ivar Sjögren.

    Lars Hector som Bacchus kunde av praktiska skäl inte ta fotot          men detta ombesörjde Christer Lundin med säker hand. 

          De nya Mörtarna presenteras av

               vOG Simon Axéll - Thoor

Med sedvanlig elegans så leder       Om Mathias Dümatzen in

  darrande recipienter för att

      inviga dessa i TSO:s                         brödraskara

Honnörsbordet denna kväll med de nya               Grad II medlemmarna

Jan Ek underhöll

SENASTE NYTT

Foton: Christer Lundin och Lars Hector

        

  TSO Malmös Ordensgeneral

     söker tjänst i Guds Hus

Vår eminente ordensgeneral Johan Wikström kan snart lägga till ännu en rad på sitt cv.

                   Om planerna håller och Gud vill blir han prästvigd 2024.


Just nu har vår ordensgeneral fyra terminer kvar på teologiska institutionen på universitetet i Lund. Men tanken på präststudier kom sent i livet för Johan.

Han hade då fyllt 50.


  - Min fru började läsa teologi 2011 och jag blev intresserad helt enkelt.

    Men tanken blommade ut först 2018.


Har du alltid haft en kristen tro? 


 - Jag kommer ju inte från en kristen familj men har alltid känt mig hemma i                     kristendomen och har bland annat varit engagerad i Frälsningsarmén. 


Något du skulle vilja ändra på i Svenska Kyrkan?

 

 - Egentligen inte. Det är högt i tak och brett mellan väggarna, som jag brukar

    säga. Och jag precis som Svenska Kyrkan välkomnar jag till exempel homosexuella. 


 I utbildningen ingår en kandidatuppsats. Johan har valt ämnet fältandaktsböcker.


 - Det finns flera utgåvor men det är inte så känt bland dagens soldater. Den 

   första i mdern tid kom 1893 och den senaste 2008. Jag skulle till exempel

   mycket väl kunna tänka mig att också bli fältpräst. Jag har en kadettskola

   och en termin på officershögskolan bakom. 


Är det inte knepigt att kombinera prästkallet med tjänstgöring i det militära?


 - Det finns ju två hållningar. Dels de som inte alls vill befatta sig med det miitära.

   Andra resonerar som så att där folk är där skall kyrkan vara.


Kommer vi på TSO att märka någon skillnad när du blir Guds herde?   


 - Tror jag inte. Man får hålla isär rollerna. TSO är ju religöst obundet. Och så

   har vi ju Ola Fornling, ordensprästen.   


Kan man kombinera musikalartisteriet med prästämbetet?


 - Jag är övertygad om att jag får nytta av min yrkesfärdighet och att jag även

   framöver kan göra en del konserter. Men att skriva långa kontrakt på nån

   föreställning blir svårt.  


THORBJÖRN FALK

vOS  


       

  Grad 1 Månd. 1 April 2019  

        intag av nya Mörtar          

  De nya TSO Medlemmarna: Johans Bergstrand, Kjell Edstrand, Tomas Gunnarsson, Micke Jansson, Fredrik Davidsson, Elliot Ljungdahl, Bob Stalin, Johan Svensson, Johannes Wanselow, Simon Kjellgren, Marcus Lorentz

                         flankerade Stormästare Hans Josefsson.

En förväntasfull samling ser fram emot

de nya Recipiendernas entré och förhör

vOG Simon-Axéll Thor och Stormästare Hans Josefsson 

         Från vänster:

Co Ivar Sjögren,

OM Mathias Dümmatzen, 

Stormästare Hans Josefsson

vOG Simom-Axéll Thor 

OK Kjelle Hansson pressar Recipienterna

           till det yttersta vid förhöret

Larsåke Sjöstedt utnämndes till ny      Ordenskapellmästare (OKP)

     Foton: Christer Lundin m.fl.

 

Eminensen Eje Söderberg alltid trogen gäst

                         på TSO mötena 

    Med bl.a.Gradgivningar div fester

 

IV Graden Väpnargraden

21 januari 2019  

I väntans tider till förhöret

 Kära bröder! 


  Med gamman, glädje och en del pimpinella fick vårt högt strålande TSO i går

  inte mindre än sju (sjutalet går igen) nyblivna väpnare in i glädjens grad IV.

  Vi hälsar även broder Thorbjörn Falk in i grad VII som kamarrecipiedare in av

  ingen mindre än vår högt vördade stormästare Hans Josefsson.

 

Varmt tack alla tjänstgörande bröder för era insatser som gjorde kvällen oförglömlig.

 

                                             Nejlika /Simon vOG

 

Kjell Hansson förnekar sig aldrig         när det bjuds på Rotmos

  Stormästare Hans Josefsson höll

  ett strålande tal till Malmölogen.

  Carry här med Pawel Drasdil

             undt Rolf Hepp

Ovanligt bistra miner hos glädje-       spridarna Kjelle och Tobbe

Hedersbordet denna högtidskväll

Larsåke Sjöstedt och Conny Larsson övervakas av Mathias Dümatzen

TSO nestorn Eje Söderberg gav prov på stil och elegans under               talets gång

De nya väpnarna får graden av vOE Simon under överseende Stefan Ersson                och Johan Lundén

Recipienterna Lasse Lundström, Bill Hugg, Carl Adam Landström, Ingvar Andersson, Anders Bengtsson,

                 Leif Persson, Larsåke Sjöstedt

                       

Stormästare Hans Josefsson i samspråk med vOG Simon

och Stefan Ersson

OE Leif Jönsson gör segertecken och

8 gradens Lars Hector säger inte nej                           därtill

Tack Lars Hector som tagit nästan alla  foton och bidragit med texter.

 

Här går det vilt till när Ordensre-kuberna tar en svängom med

                vOG Simon 

GRAD III 12.11.2018  BRÖDRAGRADEN

OG Johan Wikström och OS Kjell Hansson går igenom

        vad som gäller för att bli en Grad III broder

 Allt skedde under överseenda av en rad eminenser

Dags för att högtidligen över-lämna det gröna Gradbandet

OG Johans Wikström läser upp Ordenslagen och förhör de nya               Recipienderna

      Stolta visar de nya grad III

  bröderna upp sig för eminenserna  

De sex nya Grad III bröderna är: Joel Bexelius, Niklas Gustafsson, Conny Larsson,  Kent Nykvist, Leif Persson, Larsåke Sjöstedt och John Christian Svensson

Nu börjar allvaret men först festen. Med den röda Ordenslagen i sina händer avslutas Gradgivningen

 Grad V Riddargraden 1.10.2018

 När kvällens viktigaste fotografering ägde rum så rådde, snällt sagt, en viss oordning bland de 8 nydubbade Riddarna .  Hänvisning till Entrésidan där ordning och reda skapats. 

Nya Riddarna: Thorbjörn Falk, Greger Håkansson, Johan Lundin, Kenneth Svensson, Christer Lundin, Jimmy Olsson, Mats G. Svensson, Bengt Bülow.

Honnörsbordet med OG Johan Wikström omgiven av de nya riddarna. Christer Lundin, Bengt Bülow, Jimmy Olsson och Greger Håkansson

Honnörsbordet forts. Mats G.Svensson och

                         Thorbjörn Falk

Från vänster Mathias Dümmatzen. Kjelle samt till höger Leif Jönsson som också hjälpte till med fotograferingen.

Honnörsborder forts. Johan Lundén och

                 Greger Håkansson

Sång, Skål och ett Trefaldigt leve för Eje 

              HURRA HURRA HURRA

Eminens Eje Söderberg firade

     82 årsdagen med sina

             TSO vänner

  Eje Söderberg välkomnar föreningens nya

        Ordens Kapellmästaren Sverker Zadig

 

Ordens OS, Kjelle, avslutar det

hela med att läsa upp vad som

hänt under kvällen ifall någon nu                      glömt det!

Broder Jan Lindberg kom något sent med ett foto men må han vara förlåten ty Ordensfotografen kom ju med vilket inte är vanligt precis. Dessbättre så vände han bort huvudet och slapp                                    skämma ut sig tack

   Grad I och Grad 2 Vandringsgraderna

                          23 april 2018

OG Johan Wikström i vår

vackra klubblokal

Vår Ordenskapellmästare Kaj Olsson

vårdar ömt sin felsedagspresent d.v.s. en ädel dryck som det vore en liten baby

Dagen till ära så hade nya sköldar kommit på plats.

Kolla gärna gärna sidan Mellan Graderna där ni kan läsa och även njuta av ytterligare sköldar.

Ordensskrivare och allt i allo Kjell Hansson läser på frågor som skall ställas darrande Recipiender. 

Kjells frågor är av börden

     

    "Bättre fälla än fria" 

  Men recipienderna klarade frågorna med                             glans????

                           Hm!!


Recipienderna  fr.vänster: Conny Larsson        Kent Nykvist Lars Åke Sjöstedt


Plötsligt befann vi oss i Katalonien. där vi      firade Kataloniens Skyddshelgon

  Sant Jordi som firas den 3 april i hela Katalonien. Brodern som läste en dikt på             katalanska var en annan Jordi

                 Clas Göran Thomér

Ingen rast ingen vila för vår pianist Kaj. Inte bara i vår klubblokal utan även i samband med mängden av alla s.k. snappsvisor i stora salongen.

  Avslutningsvis så framförde Kjelle ett tack till alla kvällens gäster och tackade krögaren Broder Peter Lund för det kulinariska som bestod i en verkligt god Janssons Frestelse med tillbehör.

OK Stefan Ersson verkar vara på väg till slakt men han ledde elegant Mörtarna til podiet för att dessa skulle genomgå en av kvällens viktiga processer. Broder Lars Hector verkar road av skådespelet.


Conny Larsson leder de fem nya Mörtarna. Bakom Broder Conny skymtar Kent Nykvist och Niklas Gustafsson

Kvällens avslutning blev formidabel i den vackra festsalen

Malmölogens OG Johan Wikström höll ett trevligt tal till de nya mörtarna som också inkluderade övriga gäster.

Närmast kameran ser vi Veteranen och för  kvällen BACCUS Lars Hector och CO Ivar Sjögren.

Text och foto Kenneth Svensson/Lars Hector

                Dagens fem mörtar Larsåke Sjöstedt, Conny Larsson

             John Christian Svensson, Kent Nykvist, Niklas Gustafsson

  26.3.2018 GRAD 1 

OS Kjell Hansson sätter Recipienderna på ett tufft förhör

             under överinseende av CO Ivar Sjögren

Nils "Cavaradossi" Olsson kunde koppla av denna

  afton men som vanligt behövdes hans höga   

           stämma till sångerna vid borden.

Det blev ett framgångsrikt fiskarfänge med hela fem mörtar i fångsten då TSO trålade efter nya bröder. De fem ynglen blev granskade, mätta (i dubbel bemärkelse) och skärskådade

och slutligen befunna vara värdiga att instiga i vårt högt strålande brödraskap. Vice ordensgeneralen Simon-Axell Thoor dirigerade kvällens cermoni med oklanderlig bravur.


Våra nyvunna vänner är Christoffer Fossto, Niklas Gustavsson,

Kent Nykvist, Henrick Solera och John Christian Svensson. Efter denna prövning kunde vi alla sjunka ner vid middagsbordet och avnjuta sillamad, kycklingbröst med körvelgräddsås samt högljudd snapssång.


Denna afton fick vi även se broder Christer Lundin svära ämbetsmannaeden i rollen som vice Ordenskansler. Vi hade också glädjen att välkomna Toni Rhodin, fallen efter förre stormästaren Teddy Rhodin, åter som broder efter några år ute i förskingringen.


THORBJÖRN FALK

vOS (mars 2018)

Lyckat fiskafänge 2018

    Nya Bröderna fr.vänster Niclas Gustafsson, Christoffer Fossto,

Henrick Solera bakre raden John Christian Svensson och Kent Nykvist

   Nu är det fyra Phula Gubbar i Malmölogen.

Från vänster: John Christian Svensson, Johannes Schad, Kaj Olsson och Christer Lundin (nu vOK)

Grattis. Snart dags för de nya mörtarna att

             ge sig ut på sina djupa vatten

Henrick Solera imponerades säkert av

           brödernas sångbegåvning

Denna kväll hedrades också Christer Lundin

            med att utnämnas till vOK

Toni Rhodin välkomnas tillbaka till vår Loge

 Förhöret var tufft och förhörsmetoderna

               var stundtals grymma.

Slutet gott allting gott

                                                 

                   

    GRAD IV 23.1.2018

    senaste gradgivningen längre ner på sidan

             


Grad VII Kommendör

      De fyra nyblivna Grad VII, Kommedörerna från vänster:

Roger och Kjell Johansson, Larry Servin och Ronny Danielsson.

 

Rolf Hepp i samtal med Ola Forling (föreningens Ordensprelat)

Bengt Erixson och Oin Jan Lindberg

Har vi råd med fler snapsar?

 Här sjungs (alt. skrålas) det i högsta hugg främst av bröderna Tony Gustafsson, Nils Olsson och John Christensen

    Bröderna Mathias Dümmatzen, Stefan Ersson   

   och Simon-Axéll Thoor har all anledning att vara

          nöjda efter en mycket lyckad förättning.

OM Mathias Dümmatzen stämmer av och Ordensprelat Ola Fornling ser nöjd ut.

Vad har Du i påsen Nils? 

vOG Simon-Axéll Thoor och OS Kjell Hansson stämmer av kvällens begivenheter medan två av de nya Grad VII njuter.

    Rolf Hepp

    Kvällens Menu


   Smedragu m. tillbehör

Text & Foton: Kenneth Svensson

OM Mathias Dümmatzen kopplar

           av med en kall Öl.

     Kvällens övning är över.

  Skål OS Kjell Hansson du rodde även denna Gradgivning (GRAD VII = KOMMENDÖR) i hamn.


Personligt med...


Ordensgeneralen Lars Johan Wikström


Ålder: 50 år (2018)


Familj: fru, dotter 10 år


Bor: Hus från 1902 i byn Snårestad väster om Ystad


Yrke: Musikalartist/sångare/skådespelareHobbyer:  Scoutledare, spelar lite golf samt Judo.


Favoritsemester:  Har gillat skidåkning men nu blir det ofta semester på hemmaplan. Vi åker gärna

ner till stränderna här runt Ystad.


Senast lästa bok:  "Kristendomens Hjärta"  av Marcus J. Borg


Favoritmusik:  Jag lyssnar på det som strömmar ur högtalarna. Men gamla favoriter är Police och Sting.

Jag är allätare men lyssnar nästan hellre på P1 och sportradion.


Favoritteater:  Sommarteatern på Krapperup i Höganäs. Det var där jag hade mitt första jobb

efter scenskolan i Malmö.


Bästa scenupplevelserna:  Som publik är det Backateaterns uppsättning av Trettondagsafton där jag   

upptäckte komiken hos Shakespeare. På scen är det när jag 2006 spelade i musikalen De tre Musketörerna på Teater des Westens i Berlin.

     

Det ser du alltid på TV:  Sportnytt. Och missar jag så ser jag det på SVT play.


Det ser du aldrig på TV:  Förnedringstv typ Big Brother och Paradis Hotel.


Det skall du göra i sommar:  Åker till Dalarna och spelar predikanten Hellgum i Ingmarspelen som

gått i Nås i 55 år. Det bygger på Selma Lagerlöfs Jerusalemsböcker.


Det vill du med TSO:  Att TSO skall vara en källa för glädje i stort och smått. Det skall vara ett lättsamt

och upplyftande nöje att vara med på våra sammankomster.


Det bästa med TSO:  När vi efter en kväll, då vi ätit och druckit och umgåtts över generationsgränserna,

märker att vi har så många beröringspunkter.


Det som är mindre bra:  Att intresset är lite sviktande och att det är tunt på gradgivningarna.


Favoritartist/konstnär:  Jag är Stingfantast. Har varit och är helt begeistrad. Dessutom har han använt

sitt kändisskap till att uträtta positiva saker.


Medaljer/utmärkelser (förutom TSO): Jag har gått Armfeldtsmarchen från Norge till Sverige på skidor.

Sen har jag en mängd idrottsmedaljer. Tresteg är det jag varit bäst i.


Favoritmat:  Jag gillar att stå i köket. Fisksoppa med saffran och aioli är en favorit. Och så färskpotatis!


Favoritdryck:  Öl, kall och numer alkoholfri.


Det tycker du definitivt inte om:  Jag har fostrat mig själv att till och med gilla brysselkål. Men jag har

fortfarande svårt för kåldolmar.


Berätta nåt som de flesta runt dig inte känner till:  Få vet att båda mina föräldrar var döva.

Så jag har vuxit upp med teckenspråket.


Text och foto: THORBJÖRN FALK 

Nedan från tidigare Gradgivningar mm

Stormästare Hans Josefsson gratulerar Malmölogens nya Ordensgeneral Johan Wikström

Den unga damen på de två fotona heter Andrea Falk och hon ledsagas av den gamle (Jan Lerning). Vi skymtar också OFot Pierre Mens på fotot till höger. Betr. Andrea så är hon medlem i Malmöflickornas barngrupp.

 Broder Kent Victor tog några fina foton i samband   

     med GRAD I kvällen den 2/3 2015 och GRAD VII

                                       den 16/3 2015

Fr.vänster: Stormästare Hans Josefsson,recipienderna

Ulf Andersson, Simon Andersson, Tim Rosell, Marcus

Thernström-Florin, Mattias Thernström-Florin, Mathias   

             Dümmatzen och OG Johan Wikström

 Ordensbröderna från Göteborg och Stockholm hedrade oss med besök fr vänster Anders Ottosson, Hans Josefsson (Gb) och

Tommy Thulin (Sthlm

  Kvällen avslutades med en god måltid och underhållning

  med bl.a. Nils Cavaradossi Olsson. Vid bordet Kent Victor

      som fotograferade allt (utom detta) Anders Ottosson,

        vidare skymtar Tommy Juth, John Christensen och

                          tidigare OG Tony Gustafsson

Grad II - Vandringsgrad

             Måndagen 18 Maj 2015

Denna afton 18 maj 2015 blev bröderna Mattias och Marcus Thernström Florin samt Mathias Dümmatzen alla upptagna till grad II. Detta under överinseende av vördade Stormästaren och högt lysande brodern Hans Josefsson och lika högt lysande brodern Ordensgeneralen Anders Ottosson samt broder Direktions-kansler Tommy Thulin.


I en kammarrecepiering upphöjdes vår välpolerade och högst lysande broder Johan Wikström till Graden IX och i denna förrättning medverkade vår eminente Concilieombudsman John Christensen, vår Ordensmarskalk Nils Olsson, vår Ordenskansler Kent Victor samt Ordensskrivaren Kjell Hansson.


THORBJÖRN FALK, vice Ordenskrivare  C

Bröderna Mattias och Marcus Thernström Florin samt Mathias Dümmatzen

                                      nu bröder av grad II

            Grad V - Riddargraden

                        Måndagen 14 September 2015

Sju bröder blev denna dag, 14 september 2015, graderade till den femte nivån. Under formidabel

ledning av tidigare ordensgeneralen Tony Gustafsson och nuvarande dito som ordensprelat,

Johan Wikström, tog de sju bröderna yterligare ett steg inom vårt strålande TSO. 


Ordenskapellmästaren Figge von Wachelfeldt trampade orgel och ordensbard Magnus Loftsson

luftade stämbanden. Ytterligare musikaliska öfningar vidtog då bröderna Rolf Alm, Martin Arnoldi

och Ivar Sjögren underhöll. Detta samtidigt som församlingen i n t e åt smörgåsar utan en varmrätt

som i sedvanlig kamratlig anda sköljdes ned å det vådligaste efter. Med på kvällen var också vår högt vördade stormästare Hans Josefsson.


Text: THORBJÖRN FALK


Bröderna Erik Jonsson, Staffan Lindberg, Carry Persson, Peter Lund, Bengt Erixson och Lars G Wiberg fick alla grad fem denna septemberdag. Saknas            på bilden gör Hans Peter Nilsson som var kallad att avvika innan

                      Kent Victor pressade fingret på avtryckaren

GRAD IV - Väpnargraden

      Måndagen den 22 Februari 2016

       De nya Väpnarna av den Röda Nejlkan stoltserar med sina Vapensköldar.

              Ett stort tack till Carl Michael Bellman vars minne Grad IV instiftades.


           De sju nya Väpnarna från vänster: Greger Håkansson, Christer Svärd,

            Christer Lundin och Jimmy Olsson, (andra raden: Kenneth Svensson,

                       Pierre Oxenrygg samt Mats G Svensson (översta raden).       

  Carl Michael Bellman vars vackra sköld övervakade

     kvällens process och njöt av några av sina alster

           förnämligt framförda av kvällens gäster

             Göran Sergel och Bo-Anders Dahlskog

Avslutningsvis, inte att förglömma, vår Ordenskapellmästare Figge von Wachenfeldt

och vice Ordens Kanslern Ivar Sjögren för den fina Bellman musiken från 1700-talet

med texter från 2000-talet.

Foton: Thorbjörn Falk, Christer Svärd, Kenneth Svensson

   GRAD IV Väpnaregraden

               Måndagen 23 Januari 2017

  Nygraderade bröderna Johan   

Lundén och Mathias Dümmatzen

      har lite jobb framför sig

        Låten Fantasin flöda.

Mingel hör liksom till. Övre bilden syns bl.a Eje Söderberg

   och Steve Grahn som vi också kan se på det nedre fotot         

       Steve är omgiven av Kent Victor och Lars G. Wiberg. 

Denna gråkulna januaridag uti nådens år 2017 höjdes både röster och glas för att i äkta Bellmansk anda låta två högst lysande bröder  stiga upp i grad IV.


Lockade av oxbringa och rotmos mötte ett glatt gäng bröder upp

och såg till att Mathias Dümmatzen och Johan Lundén kunde föräras denna grad. Detta under överinseende av vice ordensgeneralen

Simon Axéll-Thoor som med fast hand styrde aftonen.


En av elaka baciller angripen Ivar Sjögren bevisade att man även med anfrätt stämma kan göra Bellmans sånger rättvisa. Många bröder hade dessutom hörsammat uppmaningen om att denna afton  bära väst för att bliva, om möjligt, bellmanliga.


Thorbjörn Falk

Vice ordensskrivare


Ivar Sjögren framförde några fina Bellman epistlar


      Instruktioner inför Gradgivningen.

  Från vänster Jan Lindberg,  Mathias Dümmatzen,

                 Johan Lundén och Nils Olsson


Det åts, det sjöngs och det dracks. Alla mådde

     som man förtjänade. Carl-Erik Carlberg och       

                        Greger Håkansson 

Nu skall vapensköldarna fixas. Om några veckor skall dessa under högtidliga former lämnas till

                             Oin Jan Lindberg

Foton: Thorbjörn Falk / Kenneth Svensson

Nils Olsson har meddelat att han lämnar sitt uppdrag som OM

  p.g.a. tidsbrist. Något som vi alla bröder kommer att sakna.

     Detta var den sista högtidsdagen som Nils medverkat i.

  Men vi räknar givetvis att Nils finns på plats i framtiden och

              föröjer stämningen med sin "ljuva" stämma.

Sist men inte minst Kaj Olsson vid flygeln

              Högst lysande vice ordensgeneralen

         Simon Axéll-Thoor styrde aftonen under

                 överinseende av Bellman själv.

             En idogt lyssnande Pavel Drazdil

              fick senare chansen att visa några

            graciösa danssteg tillsammans med

                     lika dansante Rolf Hepp.

         Grad IV Väpnargraden

                      Måndagen 22.1.2018

   Fem nya väpnare dubbades denna kväll:


             Från vänster Tim Rosell, Mattias Thernström-Florin,

             Marcus Thernström-Florin, Göran Sergel samt

                                               Johannes Schad.


        Broder vOM Nils Olsson (= Broder Trundman) svarade för 

     förrättningen under överinseende av vOG Simon - Axéll Thoor

Nedan vOS Thorbjörn Falks lysande recension av kvällen

Trångt och/men gemytligt med TSO Bröderna. Från vänster

Ivar Sjögren,Christer Lundin, Lars Hector och Eje Söderberg 

 Ett glatt gäng (bröder) Ivar, Kjelle, Simon och Johan   som snabbt försåg sig med vätska

Ett antal Bellman verk som framfördes av Bröderna Ivar Sjögren,  Rolf Alm och Martin Arnoldi.

 

Broder Göran Sergel svarade också för underhåll-

ningen som vanligt på ett personligt sätt.

Ola Fornling, Jan Lindberg och i bakgrunden skymtar vi Rolf Hepp 

Jan Lindberg, Johan Lundén, Tim Rosell. I bakgrunden skymtar vi två av Malmöoperans Statister, Marcus och Mattias Thernström Florin. (Två 2 helsidor av dessa begåvade

ungdommar i Malmö Operas program 

                  2017-2018)

Pavel Drazil t.h. i väntan på att ge sig ut på golvet

i en virvlande dans

 Stackars de som inte gillar Rotmos. Fast det gör nog alla, väl?

Lars Hector en av TSO Malmös tre senaste Veteraner.

Här i sällskap med Christer Lundin och Ivar Sjögren

De vackra västarnas afton

Broder Thorbjörn skriver ovan att Rotmosen fladd-rade på tallrikarna dock inte på undertecknads

Foton och Text Kenneth Svensson

 Grad II Vandringsgraden

           Måndagen 24 april 2017


Glada skratt på Nidvisornas afton (Grad II)

Drog in som ett yrväder: fr.vänster Carl-Adam Landström - Joel Bexelius - Göran Sergel


  De kom som ett yrväder en aprilafton och tog oss alla med  storm - det vill säga tre

    välputsade bröder som denna afton, 24 april 2017, välförtjänt togs upp i grad II.


Recepienderna Joel Bexelius, Göran Sergel och Carl Adam Landström knep aftonens

applåder när de glatt sjöng nidvisor om sig själva, elakare än vad någon av oss andra hade vågat skriva om dem. Min egen högst lysande övertygelse är att en välsmakande

         Jansson Frestelse och lika frestande drycker drycker gjorde sitt till för succen. 


     Professorn och tillika högt lysande OS Kjell Hansson bemötte dem på sedvanligt

                                                           raljant och dråpligt vis. 


Gradgivningen tidigare på kvällen sköttes förtjänstfullt av vOG Simon Axéll-Thor med hjälp av OM Ivarsjögren, Kaj Ohlsson, Mathias Dümmatzen och inte minst broder Lars Hector som visade talangen - som skådespelare alltså.


Texter: THORBJÖRN FALK vOS

Christer Svärd och Greger Håkansson hade broderliga samtal om livets väsentligheter. 

         Inget för gosseöron mina herrar.

           Minglade gjorde Stefan Ersson,

    Broder Enarsson och Sören Knutsson

   som alla tre struntade i att MFF spelade

             mot Djurgården denna kväll. 

Grad I Vandringsgraden 

             Måndagen den 14.3.2016                                 Grad I = Vandringsgraden (festen).


Efter en mycket god förrätt med sill och tillbehör, Majskycklingbröst med

en läcker svampsås till huvudrätt så har dom hämtat sig från chocken att komma genom den hårda prövningen. Tack vare en generös OG så fick samtliga ta sig genom Nålsögat för att växa till sig som Vuxna Mörtar.


Första raden fr.vänster: Anders Hassgård, Petri Soikkeli, Johannes Schad

Rad två: Marcus Anderberg, Anders Bengtsson,

Rad 3: Albin Ljungqvist, Melker Sörensen, Leif Persson.


En härlig blandning med tre musiker, en journalist, en f.d. rektor, en sångare/dansare, ytterligare en dansare och koreograf samt en scenograf/kostymör (förra Årets mottagare av TSO:s Gösta Folke/Agneta Prytz-Stipendiet).  = Totalt 8 nya bröder.


                                               

Anders Hassgård, trummis i Amiralens Storband tillika Slagverkare i Malmö Symfoniorkester i trevligt samtal med Ordens Stormästare  Hans Josefsson.

Efter avslutad måltid vid Honnörsbordet så tackar Broder Johannes Schad, som representant för våra nya bröder, rådet och och TSO Bröderna för äran och glädjen att vara TSO bröder.  På fotot skymtar också OS Kjelle Hansson och OM Nils Olsson

    Välkomna nya 

      TSO Bröder

                           Glada miner


Stormästaren Hans Josefsson kramar om Mikael Samuelsson.

Båda medverkade i La Cage aux Folies på Göteborgs Operan

och sjöng här en sång ur förerställningen.


Vår egen OG Johan Wikström visar sin glädje och beundran över att uppleva detta historiska ögonblick. 

 

Celebert besök på TSO Högtidsdagen 16.11.2015

Gudfadern, John Christensen, i egen hög person besökte festen tillsammans med sina närmsta vänner.

Från vänster Broder Håkan Andersson, accordeon, spelade både tarantella och musik från Gudfadern.

      Mafiosos var Bröderna Ivar Sjögren, Jan Lindberg, Kjell Hansson, Steve Grahn och Ulf Andersson.

 

        vOS Erik Jonsson med hustru Marianne fanns

                               givetvis på plats

      Gunilla Postaroff var liksom alla övriga

       gäster i högform denna speciella kväll

Ordensprelat Ola Fornling höll ett fint minnestal   

              över bortgångna TSO vänner.

Lätt maskerade sågs Oint Jan Lindberg och OS Kjell Hansson när de ledsagade CO "Don" John Christensson

till scenen... 

...där bröderna samlats för att framföra sin aktning till Don John. Syster Birgit Hansson har som synes koll på det hela.

   Gästerna välkomnas till Högtidsdagen av

                          Kent Viktor och av TSO 

             Systrarnas Ordförande Rosalie Sellberg

Text: Kjell Hansson

Foton: Kenneth Svensson

              Här kommer fler foton från Högtidsdagen   

                             den 16 november 2015

 

                              Fotograf Ulf Stjernbo

                 

Festdeltagarna välkomnas till  Siriusordens vackra lokaler

OS Kjell Hansson (Kjelle) intervjuvas

                av Radio 4U

                              

             www.radio4u.se


    gå in i Arkivet och där hittar Ni TSO


  

I den vackra festsalen på Siriusorden står borden vackert dukade.

Operasångaren Claes Sköld i samspråk med Rolf Hepp

OG Johan Wikström pekar mot John Christensen   

               som nyligen fyllde 90 år (27 sept.)

 Jan Gelin som varit behjälplig

          med dessa foton

Jan Gelin berättar om TSO och dess verksamhet för

                     Radio 4U:s Pierre Malmqvist 

                                               

Alltid lika glad, Rolf Hepp

   Jan Gelin omsluten av Sara och Jonas Gehlin.

Jonas brorson till Jan. Sara är forskare och Jonas

musiker mm. (OBS efternamnet stavas olika)

     Ulf & Steve förbereder sig inför kvällens

                   möte med Gudfadern 

               Årens sista fester  

      Julborden 2015 - 2017 - 2018

Bröderna Christer Lundin och Thorbjörn Falk fotograferade 2018 års Julbordsfest

         

Idel kända ansikten njöt av julbordet.. Kjelle, Gunilla och Kaj, Leif Jönsson, Jan Lindberg  med resp. Thorbjörn Falk, Rolf Hepp, 


   Pavel Drazdil just fyllda 80  - Tony Gustafsson, Anna Spielman, Mats G.Svensson, Nils Olsson,

Niklas Gustafsson, Kent Nyqvist, Eje Söderberg, Sören Knutsson, Anna Lingdell, Joanna Hansson,

Johan Lundin, Stefan Erson, Mathias Dümatszen, Roger Johansson, Monica Svan,     

Sandra Marielle Hansson (ny TSO Syster)

   och Pianisten Sandro Cea underhöll

Vilket även Kaj Olsson gjorde

    Thorbjörn Falk och Christer Lundin fotograferade.


VEM ÄR VEM?

 Gissa Själva

         

        ÅR 2017

   Lars Hector och Marie Beronius 

Tony Gustafsson som hade vänligheten att serva John Christensson med den läckra maten på Julbordet.

De flesta av vännerna på fotona känner vi igen men Malmölogens nya Oe Leif Jönsson kanske inte alla har lärt känna ännu.

Marie, ABBE, Joanna Hansson, Johan Lundén

          Bengt Erixson och Rolf Hepp

i bakgunden Jan Lindberg och allias Kjelle

För underhållningen svarade tre av Phula Gubbarna.

Som vanligt med fyndiga texter som det skrattades friskt åt. fr.vänster Johannes Shad, Christer Lundin                              och Kaj Olsson.

Att det blev en trivsam tillställning är inte att ta fel på. Det blir det alltid när TSO Malmö arrangerar någon trevlighet.

Söta Jonna (Eje Söderbergs dotter) hänger med lite

då och då vilket givetvis glädjer oss.


På fotot ser ni också Johan Lundén och Abelardo Gonzales


SKÅL. Ivar Sjögren offrade sig för fotografen och trugade i sig en vältempererad snaps till Stefan Ersons avundsjuka blick 

Carry Persson kom från en tillställning men det fanns gott om mat, ingen skada skedd.   

Ännu ett läckert Julbord i "vår" Restaurang. Som vanligt allt man kan önska sig och dessutom jättegott. Att sedan TSO vännerna är både ödmjuka och trevliga gör inte saken sämre.


På plats tre Phula Gubbar som underhöll med finurliga visor och Cavaradossi såg till att ingen somnade. Att jag missade att plåta julbordet var pinsamt, men jag förlåter er som genom snabbhet

likt en flock hungriga vargar fick er belöning!!!   


      Text och Foto Kenneth Svensson

Julfesten 7 December 2015

Ett ståtligt Luciatåg med Malmöflickorna bidrog till en härlig julstämning

Julfesterna på TSO är något alldeles extra. Då tänker jag inte bara på maten utan under-hållningen som presenteras. Men så är det en hel del proffs bland medlemmarna. Denna kväll fick vi uppleva ett avancerat Trolleri, ett mäktigt Luciatåg av Malmöflickorna och en uppvisning av en kör från Lunds Stadsteater. Till detta vår fantastiske sångare Nils Cavaradossi Olsson från Malmö Operan. Fast denna kväll hade Nils tagit lite semester men hans pipa hade inte ledigt.     

Här trollas det av Bengt-Göran "Mysco" Malmgren för en något förbryllad Thorbjörn Falk.

Till kvällens stora överraskning kom en körensemble som medverkar i den rosade Charles Dickens klassikern En Julsaga

på Lunds Stadsteater. Vår OG Johan Wiksröm spelar huvud-rollen i denna pjäs. Tyvärr så var Johan förhindrad att komma till Julfesten. Däremot så kom Mathias  Dümmatzen i sällskap med kören.


Mathias har svarat för översättningen av En Julsaga.


Charmerande paret Gunilla Postaroff och Kaj Olsson

         Marianne Jonsson en god lyssnare

    när Kjell förklarar lite om ditt och datt.

Vad sägs om en demonstration av TSO:s Julsånger?

I fältet här nedan så vill vi gärna berätta om

     intressanta böcker eller annat som har

        någon form av anknytning till TSO. 

          Tony Kaplan

Broder Jan Gelin berättade stolt för mig att han förekom på flera sidor i boken om Tony Kaplan.

Nyfiken som jag är så rusade jag till Biblioteket och beställde boken. Tony Kaplan var en av mina

favoritreportrar på den tiden när Kvällsposten var Kvällsposten. Det fanns många i Kvällsposten   

som jag gillade och tidningen på den tiden var den mest läsvärda jag kom i kontakt med.   

Tony avled den 30 Oktober 2010 och i April i år (2015) kom Michael Nystås bok om Tony ut.

Själv hade jag inte uppmärksammat detta förrän Broder Jan Gelin och jag snackades vid i

samband med en av TSO kvällarna. Ett helt kapitel handlade om TSO som Tony älskade. Många vänner räknades upp och det hela var en fin reklam för vår förnämliga Orden. Nämnas skall att

                                       boken innehåller också många intressanta bilder.


     Efter jag läst boken så känner man sig mycket stolt över att tillhöra TSO gänget och hoppas

                                              samtidigt att många skaffar denna läsvärda bok.   

Tack för tipset Broder Jan

Christer Borg

1939 - 2018

Vännen Christer Borg hade nyligen avslutat arbetet med sin sista bok

                                 "Mina nöjesbekanta - från A till Ö" som

              förlaget KIRA räknar med att publicera under våren 2019. 

 Boken om Anita Ekberg

               Lars Hectors intressanta bok om Anita Ekberg är ett måste

 400 sidor 250 bilder finns bl.a. att låna på Stadsbiblioteket

Anita matar Bob Hope med vad?


                 Bob Hund

TSO Systern Susanne Gerthel och Bengt Eriksson

svarade för för den intressanta boken om fadern

Olav som låg på bokdiskarna våren 2015

foto: Lars Hector

 När man förstorar upp fotot ser man att det inte handlar om en liten tårtbit utan

           snarare en"rejäl" skopa

                    Rysk Kaviar.

Olav Gerthel

Mer om böckerna